Die koshuis was hierdie jaar byna vol. Vir die eerste keer het die Departement van Onderwys ses toesighouers aan die koshuis toegestaan.  Dit het die finansiële druk baie verlig.  Daar is goeie vooruitsigte dat ‘n ontspanningsarea vir die leerders gebou gaan word en dat die woonstel van die koshuisouers vergroot gaan word.